Business Continuity Management (BCM) gaat over het beschermen van uw organisatie tegen de ­gevolgen van omvangrijke verstoringen en (on)bekende risico’s. Dit is anno 2020 geen overbodige luxe. Helaas ­denken veel ...

Risk Management (RM) of Risicobeheer c.q. de ingeburgerde vertaling Risicomanagement, wordt op vele manieren gedefinieerd, maar is in dit verband het best te omschrijven als ‘Activiteiten en methoden die worden ...

Risicomanagement is een begrip geworden en is zeker binnen de grotere mkb-bedrijven een discipline die ­redelijk goed tot goed geborgd is. Bij multinationals maakt dit als vanzelfsprekend onderdeel uit van ...

Veel kwaliteitsmanagers hebben de afgelopen jaren hun kwaliteitsmanagement moeten aanpassen aan de eisen van de nieuwe norm, de ISO 9001:2015. Deze versie had een aantal vernieuwende aspecten, zoals het volledig ...

Business Continuity Management (BCM) wordt steeds meer volwassen. Dat is het logische gevolg van maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen die de wereld steeds sneller veranderen en de continuïteit van een ...

In elke norm die conform de High Level Structure (HLS) van ISO is samengesteld is hoofdstuk 7 een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen en volgens de tegeltjeswijsheid is dat ‘90% ...

Wanneer uw organisatie wordt getroffen door een ernstig incident dat de bedrijfsvoering verstoort, waardoor bepaalde activiteiten niet meer kunnen worden uitgevoerd, dan implementeert u het plan B, het bedrijfs­continuïteitsplan (Business ...

In oktober 2019 is de Nederlandse vertaling van de Europese Technische Specificatie NVN-CEN/TS 17091 voor crisismanagement gepubliceerd. CEN/TS 17091 geeft organisaties praktische handvatten om crises het hoofd te bieden. Daarbij ...

Wat hebben kwaliteit en bedrijfscontinuïteit met elkaar te maken? Meer dan u wellicht op het eerste ­gezicht denkt. Dankzij de HLS is ­gecombineerd werken aan kwaliteit voor uw klanten en ...

Veel organisaties die een risico-, crisis-, IT- of Business Continuity Management Systeem hebben ­geïmplementeerd, doen dit door een enorme hoeveelheid Word- en Excel-bestanden te creëren, ­veelal ­ondersteund door data­bases, echter ...