BCM bij Pelican Rouge

Door Peter Vlasblom en Ignas Janssens, Pelican Rouge Coffee Roasters BV

Pelican Rouge Coffee Roasters is een toonaangevende producent van koffie en andere producten zoals cacao, melkpoeder en instant koffie. Sinds 1973 gevestigd in Dordrecht, de roots van Pelican Rouge liggen in Antwerpen, waar in 1863 de Nederlander Joseph van Leckwyck, samen met zijn zoon het bedrijf Pelican Rouge oprichtte. Tegenwoordig is ­Pelican Rouge Coffee Roasters onderdeel van de Selecta Group en verkoopt het haar producten in meer dan zeventig landen wereldwijd. Wat het bedrijf voornamelijk bijzonder maakt zijn de moderne productie- en verpakkingslijnen en de expertise van het R&D-team omtrent productontwikkeling. Bedrijfscontinuïteitsbeheer maakt onderdeel uit van het totale managementsysteem. In dit artikel willen Peter Vlasblom en Ignas Janssens graag hun ervaringen met BCM en iets meer specifiek ‘Kwaliteit’ in de vorm van het beantwoorden van een drietal vragen met u delen.

Heeft Pelican Rouge Coffee Roasters het kwaliteits­managementsysteem gelinkt aan bedrijfscontinuïteits­beheer?

 Wij werken vanuit één systeem: hierin zijn al onze management­systemen opgenomen (BRC, IFS, ISO 9001, ISO 14001 en ISO 22301). Er is gewerkt vanuit de verschillende processen, die allemaal onderdeel zijn van de diverse certificeringen. Bij de realisatie van het BCMS is gebruikgemaakt van de gegevens in het al bestaande kwaliteits­systeem en van de overige onderdelen van het management­systeem, om te voorkomen dat er een apart systeem wordt opgezet. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de procesbeschrijvingen, documentenbeheer, het interne en externe auditprogramma en activiteiten ter verbetering en ­leveranciersbeoordelingen. 

Wat zijn hiervan de voordelen?

Door tijdens de implementatie van het BCMS en ook daarna gebruik te maken van bestaande onderdelen van ons management­systeem, is vanuit een ander gezichtspunt gekeken naar de processen; met de continuïteitsbril op als het ware. De inhoud van met name het kwaliteitsmanagementsysteem is daardoor verbeterd en er is substantiële waarde toegevoegd in de vorm van additionele gegevens. Voorts maakt BCMS voor ons een wezenlijk onderdeel uit van hoe wij omgaan met het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Er zijn geen procedures voor specifieke certificeringen: iedereen kijkt op dezelfde manier naar het systeem en gebruikt hetzelfde systeem. Hiermee wordt voor­komen dat bij de verschillende certificeringen bij herhaling dezelfde activiteiten worden uitgevoerd. 

Wat zou u andere bedrijven in dit kader adviseren?

Eén systeem voorkomt veel fouten en tegenstrijdigheden, we hebben het over het managementsysteem en niet over het ­­‘ISO-systeem’.

Door de integrale benadering van het managementsysteem, worden organisaties in staat gesteld om een breed scala aan certificeringen op een efficiënte wijze te implementeren. Door deze integrale benadering worden onnodige overlappingen, fouten en/of tegenstrijdig­heden voorkomen.

- advertentie -