BCM: durft u nog langer af te wachten?

Waarom Business Continuity Management juist nu belangrijk is

Business Continuity Management (BCM) gaat over het beschermen van uw organisatie tegen de ­gevolgen van omvangrijke verstoringen en (on)bekende risico’s. Dit is anno 2020 geen overbodige luxe. Helaas ­denken veel organisaties onvoldoende na over hoe ze een calamiteit gestructureerd dienen aan te ­pakken en kunnen overleven, terwijl de risico’s zich voor menige sector juist in een ongunstige richting ­ontwikkelen.

Verkoop, productie, logistiek… eigenlijk alle geledingen binnen een organisatie zijn voornamelijk bezig met de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van de plannen opgesteld door het management. Het halen van de (financiële) doelstellingen staat bovenaan de agenda en dat is vanzelfsprekend begrijpelijk. De aandacht is minder gericht op bekende en onbekende risico’s die dit proces kunnen verstoren en zelfs wellicht het voortbestaan van de organisatie ernstig kunnen bedreigen. Business Continuity – in goed Nederlands bedrijfscontinuïteit – en dan natuurlijk iets specifieker het managen hiervan, verdient zeker een meer ­prominente plek op diezelfde agenda. Wanneer de continuïteit van de organisatie in gevaar komt als direct gevolg van een ernstig incident, komen clichés als: ‘Hadden we maar...’ al snel naar voren.

Bedrijfscontinuïteit kan worden omschreven als het vermogen van een organisatie om te plannen voor en te reageren op incidenten met als direct gevolg een ernstige verstoring van de organisatie, om zodoende te waarborgen dat men operationeel op minimaal een van tevoren vastgelegd niveau kan functioneren. BCM dientengevolge is het ­complete managementproces dat mogelijke gevaren met betrekking tot de ­continuïteit van de bedrijfsvoering vaststelt en een kader schept voor het opbouwen van weerstandsvermogen en veerkracht (resilience). Door effectief reageren worden de organisatiebelangen, de reputatie alsmede het merk bewaakt. Tevens wordt de uitvoering van de waarde creërende activiteiten gewaarborgd.

Bedrijfscontinuïteit kan worden omschreven als het vermogen van een organisatie om te plannen voor en te reageren op incidenten met als direct gevolg een ernstige verstoring van de organisatie, om zodoende te waarborgen dat men operationeel op minimaal een van tevoren vastgelegd niveau kan functioneren.

Niet alleen voor IT

In de IT is het managen van continuïteit dé nummer één prioriteit. Sterker nog, wij eisen van de IT-functie binnen onze organisatie minimaal 99,9% betrouwbaarheid en ‘uptime’ en zeker ook wanneer deze is uitbesteed aan een derde partij. Overigens is een ‘downtime’ van 0,1% nog altijd bijna 9 uren, dus wanneer dat op een ongunstig moment gebeurt kunnen er alsnog grote problemen ontstaan. Er mag niets gebeuren en als er iets gebeurt, moeten we zo snel mogelijk verder kunnen zonder al te veel vertraging en gegevensverlies. Het antwoord van de IT-functie op deze ­(terechte) eisen is dat er onder andere back-up procedures zijn ontwikkeld en dezelfde ‘real time data’ op verschillende plaatsen (in de wereld) beschikbaar is gemaakt (redundantie). Naast technische problemen die kunnen zorgen voor uitval is er tevens cybercrime, een onderwerp dat dagelijks in het nieuws is en dat geregeld activiteiten platlegt. De APM ­terminal in Rotterdam (Maersk) is een voorbeeld van ­ernstige continuïteitsproblemen veroorzaakt door een virus, binnengekomen via een ­Oekraïens bedrijf, wat tot honderden miljoenen euro’s schade heeft geleid. 

Verder lezen?


Alle artikelen op deze website zijn te lezen na eenmalige (gratis) registratie.

Heeft u zich al geregistreerd? Klik hier om in te loggen
Nog geen gratis registratie? Klik dan hier


- advertentie -