Combineer Crisismanagement en BCM

In sommige situaties leidt een crisissituatie binnen een organisatie niet tot een verstoring van het bedrijfsproces, maar bijvoorbeeld tot schadelijke, negatieve publiciteit via allerlei social media-kanalen, een product recall of een significante koersval van het aandeel op de beurs. Zodra het bedrijfsproces echter tevens verstoord wordt, bijvoorbeeld in geval van een brand, langdurige stroomuitval of een ICT-storing, dient naast het crisismanagementteam tevens een team actief te worden dat de ­product- en dienstverlening van de organisatie zo spoedig mogelijk herstelt conform van te voren opgestelde bedrijfscontinuïteitsplannen (BCP). Een team dat zeg maar plan B ten uitvoer brengt.

Crisismanagement gaat over het vermogen van een organisatie om zich voor te bereiden op, te anticiperen op, te reageren op en te ­herstellen van een crisis. Met dat laatste ­bedoelen we een situatie die de ­kernactiviteiten en/of de geloofwaardigheid van een organisatie ernstig aantast. Bedrijfs­continuïteit betreft het vermogen van een organisatie om na een verstorend incident producten of diensten te blijven leveren op aanvaardbare, vooraf vastgestelde niveaus (bron: ISO).  

Verder lezen?


Alle artikelen op deze website zijn te lezen na eenmalige (gratis) registratie.

Heeft u zich al geregistreerd? Klik hier om in te loggen
Nog geen gratis registratie? Klik dan hier


- advertentie -