Het coronavirus: hoe voorbereid kan je zijn?

Op het moment dat ik dit schrijf is het nog onmogelijk om te voorspellen wat de uiteindelijke impact van het ­coronavirus voor mensen en organisaties is, maar een eerste reflectie is wel mogelijk. Niemand heeft kunnen voorzien dat dit virus binnen enkele weken een enorme impact zou hebben op hoe we leven en werken. Vanuit een bedrijfscontinuïteitsperspectief tracht ik hier enkele elementen toe te lichten, mij ­realiserend dat het menselijk leed vanzelfsprekend de grootste impact heeft en elk economisch nadeel tot onbelangrijk maakt. Eind ­december werd voor het eerst wereldwijd aandacht besteed aan dit ‘lokale ­probleem in een Chinese provinciestad’. ­Hoe snel zou dit veranderen…

Slechts weinigen zagen het mogelijke gevaar dat wereldwijd op velerlei terreinen voor ernstige verstoringen zou gaan zorgen. Op dit moment is het er alles aan gelegen om de verdere verspreiding te voorkomen. Het isoleren van inmiddels meerdere besmettingshaarden is prioriteit nummer één, direct gevolgd door het werken aan een vaccin tegen COVID-19, zoals het virus wordt genoemd. Dit isoleren op grote schaal leidt tot het feitelijk stilleggen van organisaties (soms preventief) en heeft impact op het dagelijks leven in de getroffen gebieden. Het is een scenario dat je eigenlijk alleen in een spannend boek of film verwacht (Outbreak-1995), maar nu werkelijkheid is. Ik beperk me in dit geval tot de bedrijfs­impact, maar u kunt dit eenvoudig vertalen naar andere organisaties en bijvoorbeeld overheidsinstanties. We kunnen de impact op de continuïteit van bedrijven verdelen in die bedrijven die zich in het geïsoleerd gebied bevinden en die daarbuiten zijn gevestigd. 

Over het algemeen zijn de bedrijven binnen het geïsoleerde gebied volledig stilgelegd: ze produceren dus niets en leiden enorme schade door inkomstenderving. Zij die onderdeel uitmaken van grote landelijke organisaties of een multinational kunnen als ze een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) hebben ingericht dit activeren en implementeren. Ze kunnen wellicht op andere locaties de ‘productie’ verhogen (producten en/of diensten) en op die manier als geheel tóch hun klanten bedienen. Zij die alleen in dit gebied gevestigd zijn, de lokale bedrijven, gaan benauwde tijden tegemoet en het zal van overheidssteun afhangen of zij dit gaan overleven.

Verder lezen?


Alle artikelen op deze website zijn te lezen na eenmalige (gratis) registratie.

Heeft u zich al geregistreerd? Klik hier om in te loggen
Nog geen gratis registratie? Klik dan hier


- advertentie -