Nederlandse vertaling van Europese specificatie voor crisismanagement gepubliceerd

CEN/TS 17091 geeft praktische handvatten voor crises

In oktober 2019 is de Nederlandse vertaling van de Europese Technische Specificatie NVN-CEN/TS 17091 voor crisismanagement gepubliceerd. CEN/TS 17091 geeft organisaties praktische handvatten om crises het hoofd te bieden. Daarbij wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een crisismanagementplan, leiderschap en besluitvorming in crisissituaties, crisiscommunicatie, het oefenen en valideren van plannen en het leren van eerdere crises. Inmiddels is besloten op basis van deze CEN/TS een ISO-norm voor crisismanagement te ontwikkelen, waarbij Nederland een actieve inbreng heeft via de normcommissie voor Business Continuity Management en Crisismanagement.

Door Dick Hortensius, consultant managementsystemen bij NEN

Volgens CEN/TS 17091 is een crisis een ‘uitzonderlijke gebeurtenis of ­situatie die een organisatie bedreigt en een strategische, ­adaptieve en tijdige respons vereist om de levensvatbaarheid en integriteit van de ­organisatie in stand te houden’. Kortom het gaat om situaties die ­(gelukkig) weinig voorkomen, maar zeer bedreigend zijn en een ­adequate reactie vereisen om te voorkomen dat een organisatie er niet meer bovenop komt. Crises hebben een onvoorspelbaar verloop en vergen daarom adaptief handelen, snel en wendbaar reageren en je telkens weer kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Daarom spreekt CEN/TS 17091 ook van het ontwikkelen van een vermogen ­(capability) voor crisis­management. 

De coronacrisis van de afgelopen maanden vertoont alle in CEN/TC 17091 genoemde kenmerken van een crisis: uitzonderlijk en ­‘levensbedreigend’, een onvoorspelbaar verloop en daarom vragend om telkens weer aangepast handelen. Snelle terugkeer naar ‘de normale situatie’ zal voor de meeste organisaties nog lang op zich laten wachten en het crisis­management van de eerste dagen is naadloos overgegaan in bedrijfscontinuïteitsmanagement en voor veel bedrijven een harde overlevingsstrijd. Misschien is het wel profetisch dat in CEN/TC 17091 wordt gesproken over terugkeer naar ‘het nieuwe normaal’ als doel van de herstelfase. De coronacrisis betekent voor veel organisaties aanpassingen in de bedrijfsvoering over een lange periode en misschien wel voor altijd.

Figuur 1: Kader voor crisismanagement volgens CEN/TS 17091.

PDCA van crisismanagement

CEN/TS 17091 is geen managementsysteemnorm en is daarom niet ­opgebouwd volgens de High Level Structure. De specificatie is gebaseerd op een raamwerk waarin wel de PDCA-cyclus is te herkennen en dat biedt voor een organisatie aanknopingspunten om het crisis­management te verankeren in het algemene managementsysteem en om bijvoorbeeld verbinding te leggen met bedrijfscontinuïteitsmanagement volgens ISO 22301 en risicomanagement volgens ISO 31000.

De specificatie geeft voor alle fasen praktische handvatten voor de invulling, met een duidelijke focus op de fasen voorbereiding, respons en beoordeling & evaluatie. 

Verder lezen?


Alle artikelen op deze website zijn te lezen na eenmalige (gratis) registratie.

Heeft u zich al geregistreerd? Klik hier om in te loggen
Nog geen gratis registratie? Klik dan hier


- advertentie -