Risicogebaseerd denken: hoe doe je dat?

Onderzoek laat zien dat interpretatie nogal verschilt

Veel kwaliteitsmanagers hebben de afgelopen jaren hun kwaliteitsmanagement moeten aanpassen aan de eisen van de nieuwe norm, de ISO 9001:2015. Deze versie had een aantal vernieuwende aspecten, zoals het volledig gestructureerd zijn volgens de HLS en het introduceren van risicogebaseerd denken. Hoe doet een bedrijf dat, risicogebaseerd denken? En waar ligt de link met bedrijfscontinuïteit en crisismanagement? 

Door Catja Coone, Master student Supply Chain Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Risicogebaseerd denken wordt door zowel bedrijven als auditors van certificatie-instellingen als heel positief gezien. Bedrijven geven aan dat het heeft geholpen hun processen of de kwaliteit van hun producten te verbeteren. Auditors die onder andere tegen ISO 9001 auditen zijn van mening dat risicogebaseerd denken leidt tot beter management. 

Het eerste dat opvalt, sprekend met auditors en kwaliteitsmanagers, zijn de verschillen in interpretatie van risicogebaseerd denken. Risico­gebaseerd denken is het bewust omgaan met de risico’s en kansen die een negatief dan wel positief effect kunnen veroorzaken. Het van tevoren nadenken over de mogelijke negatieve en positieve effecten van acties en daar iets mee doen. Daarover is iedereen het wel zo ongeveer eens. Vanaf dat punt lopen de meningen nogal uiteen. Want betekent risicogebaseerd denken dat de kwaliteitsmanager een risico-analyse moet uitvoeren of ligt die verantwoordelijkheid bij de directie? Welke delen van deze risico-analyse moeten eigenlijk worden gedocumenteerd? En risico’s, identificeer je die reactief of proactief? 

Onderzoek laat zien dat interpretatie nogal verschilt

Wetenschappelijk onderzoek1 laat met een conceptueel model zien dat risicomanagement en kwaliteitsmanagement met elkaar verbonden zijn. Beide integreren onderstreept het continue verbeteren en vergroot tegelijkertijd de kans op het behalen van de doelstellingen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Organisaties zijn op twee verschillende manieren beïnvloed door risicogestuurd denken, als gevolg van de implementatie van ISO 9001:2015. Ten eerste worden nu (meer dan eerst) de context en risico’s gedocumenteerd, wat leidt tot het volgende:

Verder lezen?


Alle artikelen op deze website zijn te lezen na eenmalige (gratis) registratie.

Heeft u zich al geregistreerd? Klik hier om in te loggen
Nog geen gratis registratie? Klik dan hier


- advertentie -