Uw bedrijfscontinuïteit: belangrijker dan ooit

Afgelopen november is de nieuwe editie van ISO 22301 ‘Security and resilience - Business ­continuity ­management systems – Requirements’ gepubliceerd. Tegelijkertijd is deze ISO-norm als Europese norm aanvaard en daarom ook automatisch als Nederlandse norm geïmplementeerd. In februari is de ­Nederlandstalige versie verschenen van NEN-EN-ISO 22301 ‘Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen’. In dit artikel wordt ingegaan op het belang en de inhoud van deze norm.

Er zijn elke week wel voorbeelden in het nieuws met problemen op het gebied van bedrijfscontinuïteit. Dat kan heel kleinschalig zijn, zoals een juwelier in het plaatselijke winkelcentrum die een paar dagen dicht is omdat de voorpui eruit ligt vanwege een ramkraak of de buurtsuper die tijdelijk moet sluiten vanwege een gesprongen waterleiding. Het kan ook grootschalig zijn en heel veel mensen treffen. Denk aan de problemen met de aanvoer van kerosine op Schiphol, waardoor veel vluchten moesten worden geannuleerd. Of de universiteit van Maastricht die werd platgelegd na gijzeling met ransomware. En heel actueel natuurlijk de uitbraak van het coronavirus, waardoor wereldwijd leveringsproblemen zijn ontstaan. In alle gevallen is het voor de getroffen bedrijven van groot belang de verstoring zo snel mogelijk te verhelpen en tegelijkertijd – of zo snel mogelijk daarna – weer in de situatie van ‘business as usual’ te komen. Of in elk geval klanten en andere belanghebbenden op een minimaal ­acceptabel niveau te kunnen bedienen. 

Daarover gaat het bij Business Continuity Management: ervoor zorgen dat tijdens een verstoring producten en diensten kunnen worden geleverd op een vooraf vastgesteld niveau wat betreft capaciteit en tijdigheid. Waar rampenbestrijding en crisismanagement­ zich vooral richten op het verhelpen van de verstoring/calamiteit en het mitigeren van de directe effecten ervan op mens en omgeving, richt bedrijfscontinuïteits­management zich op het tijdens en na de verstoring voortzetten van de essentiële bedrijfs­activiteiten. Dat is letterlijk van levensbelang voor een organisatie, want je kunt heel goed zijn verzekerd tegen schade door brand of wateroverlast, maar dat wil niet zeggen dat je klanten vanzelf weer terugkomen als je ze een tijdje nee hebt moeten verkopen.

Aantoonbare borging BCM

Bedrijfscontinuïteit is dus van groot belang voor de organisatie zelf, maar vandaag de dag ook voor haar klanten en belanghebbenden. Denk aan een ziekenhuis waar stroomuitval of overstroming fatale gevolgen kan hebben voor patiënten of lang van tevoren geplande operaties in de war kan sturen. Voor een supermarktketen is het een groot probleem als door storing bij een leverancier de schappen met verse zuivel een paar dagen leeg blijven. Of het ontstaan van tekorten aan radiologische medicijnen, door het langdurig stilvallen van een reactor. Doordat in leverings­ketens steeds meer ‘just in time’ wordt gewerkt en door de toenemende logistieke complexiteit van onze maatschappij is bedrijfscontinuïteit een essentieel facet van goede en verantwoorde bedrijfsvoering geworden. Steeds vaker worden daarvoor in de leveringsketen waarborgen in de vorm van certificaten vereist. Logisch dus dat ISO 22301 deel uitmaakt van de ISO-­portfolio van management­systeemnormen.

Verder lezen?


Alle artikelen op deze website zijn te lezen na eenmalige (gratis) registratie.

Heeft u zich al geregistreerd? Klik hier om in te loggen
Nog geen gratis registratie? Klik dan hier


- advertentie -